22 April, 2016

Chương trình tặng thẻ hội viên bông sen vàng

Chương trình tặng thẻ hội viên Bông Sen Vàng cho khách mua và đi hạng Thương gia tại thị trường VN của Vietnam Airlines

 1. Phạm vi áp dụng:

Ðường bay áp dụng: Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc

Ðối tượng áp dụng: Khách chưa có thẻ hội viên chương trình Bông Sen Vàng (BSV) hoặc có thẻ nhưng hạng thẻ thấp hơn hạng thẻ của chương trình triển khai.

Kênh xuất vé: áp dụng đối với khách mua vé theo kênh truyền thống được xuất tại thị trường Việt Nam

 1. Nội dung chương trình:

Tặng thẻ hội viên BSV hạng Vàng cho khách khi mua vé khứ hồi hạng Thương gia hành trình từ Việt Nam đến Anh, Pháp, Ðức, Nga và hoàn thành hành trình trong giai đoạn áp dụng:

 • Khách hàng cần đăng ký gia nhập chương trình BSV trước khi thực hiện chuyến bay
 • Khách phải thực hiện tối thiểu 2 chặng bay: HAN/SGN-PAR/FRA/LHR/MOW và PAR/FRA/LHR/MOW – HAN/SGN hạng J/C/D trên Vietnam Airlines

Thẻ tặng có giá trị 12 tháng kể từ ngày phát hành nhưng không muộn hơn ngày 31/01/2018

 • Chương trình này không áp dụng cùng với các chương trình khuyến mãi về nâng hạng hoặc cộng dặm khác.

Tặng thẻ hội viên BSV hạng Vàng cho hội viên hạng thẻ Titan khi mua vé khứ hồi hạng Thương gia hành trình từ Việt Nam đến Nhật Bản, Hàn Quốc và hoàn thành hành trình trong giai đoạn áp dụng:

 • Hội viên BSV có thẻ hạng Titan trước thời điểm khởi hành chặng bay đầu tiên của chương trình này.
 • Hội viên phải thực hiện tối thiểu 2 chặng bay: VN-JP/KR và JP/KR-VN hạng J/C/D trên Vietnam Airlines.
 • Trên mặt vé phải có số thẻ hội viên của khách.
 • Thẻ tặng có giá trị 12 tháng kể từ ngày phát hành nhưng không muộn hơn ngày 31/01/2018
 • Chương trình này không áp dụng cùng với các chương trình khuyến mãi về nâng hạng hoặc cộng dặm khác.

Tặng thẻ hội viên BSV hạng Titan cho khách khi mua vé khứ hồi hạng Thương gia hành trình từ Việt Nam đến Nhật Bản, Hàn Quốc và hoàn thành hành trình trong giai đoạn áp dụng.

 

 • Khách hàng cần đăng ký gia nhập chương trình BSV trước khi thực hiện chuyến bay
 • Hội viên phải thực hiện tối thiểu 2 chặng bay: VN-JP/KR và JP/KR-VN hạng J/C/D trên Vietnam Airlines.
 • Thẻ tặng có giá trị 12 tháng kể từ ngày phát hành nhưng không muộn hơn ngày 31/01/2018
 • Chương trình này không áp dụng cùng với các chương trình khuyến mãi về nâng hạng hoặc cộng dặm khác.

Thời gian áp dụng:

 • Thời gian xuất vé: 11/10-31/12/2016
 • Thời gian khởi hành: 11/10-31/12/2016

Standart Posts
About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *